FINANSGUIDEN.COM
                                                                                            lån og boliglån finansierings guiden

 Studentlån hva er studentlån?  Student Lån konsoliderings Guiden
 
Artikkel index - Lån
Egeninkasso kontra fremmedinkasso

Egeninkasso fremmedinkasso Forskjellen på egeninkasso og fremmed inkasso er først og fremst at med egeninkasso sendes betalingsoppfordring i bedriftens firmanavn, i stedet for navnet til inkassobyrået.som det gjøres i fremmedinkasso.

Det er også noen forskjeller på rutiner.  Med egeninkasso kan man etter betalingsoppfordring sende krevet til namsmannen, slik at pengene kan kreves inn rettslig. Et inkassobyrå kan ikke gjøre dette, de må etter betalingsoppfordring sende 2 inkassobrev og det må så sendes til forliksråd.

Som du sikkert skjønner blir det da flere oppfordringer til debitor (treg betaler) noe som gjør at salærene blir større, dette fører til at treg betaler må betale mer, noe som gjør situasjonen til kreditor vanskeligere. Erfaringer som er gjort fra mange bedrifter ar at  inkassobyråer ofte prøver og ønsker at det skal ta lang tid før debitor betaler faktura, dette vil da selvsagt gi større inntekter til inkassselskapet. I tillegg er det slik i de fleste inkassobyrå at når det har gått over 60 dager fra fakturadato på hovedfaktura så skal inkassobyret ha 10% av hovedstol, 90 dager 15% osv. Dette betyr at kreditor (selger) har lite å tjene på å benytte inkassobyrå. Må nevne at det fins få unntak blant inkassoselskapene også, det fins byråer som tilbyr gratis inkasso.

Undersøkelser som er gjort viser at et gjennomsnittlig inkassobyrå har en løsningsgrad på 25 - 30%, mens selskaper som benytter egeninkasso har en løsningsgrad på 90-95%. En viktig grunn til å bruke egeninkasso er at pengene kommer raskere på konto. I et inkassobyrå er innkrevingstiden i snitt på 8 måneder, mens egeninkasso har et snitt på 6 uker.

Hvordan benytte egeninkasso?                                                                                                                                                                                                  For å benytte egeninkasso kreves det i bunn og grunn ikke annet enn at du sender betaligsoppfording og utleggforretning (evt purring før utleggsforretning) riktig i forhold til lover og god inkassoskikk. For å være på den sikre siden anbefales det å bruke et egeninkassoprogram eller et regnskapskontor som tilbyr administrasjon av egeninkasso.

Egeninkassoprgram.                                                                                                                                                                                                                          Et slikt program koster i snitt 7-8000,- kr i årslisens + at du må betale ca 100,- kr per nye sak du du oppretter i programmet. Fordelen med dette ar at du da beholder salærene selv, en sak generer ca 400,- kr i salærer.

Administrasjon av egeninkasso.                                                                                                                                                                                                  Bruker du et regnskapskontor til ta seg av administrasjon av egeninkasso så  lager de korrekte brev ,i henhold til inkassoloven, for  betalingsoppfordring og utleggsforretning og konkursvarsel. Du som bedrift er da 100% sikker på at alt foregår riktig og at krav blir fulgt opp. En slik løsning koster som regel 2-4000,- kr i etablering. Salærene går da til regnskapskontoret. Husk at med en slik løsning så sendes krav ditt foretak sitt navn, og at evt klage fra kunde kommer til bedriften.

Oppsummering. 

  •  De fleste som bruker egeninkasso gjør det først og fremst for at løsningsgraden er betydelige høyere, man får pengere raskere på konto og det blir lettere for treg betaler å gjøre opp for seg.
  • Ved fremmedinkasso er kostandene høye, oftest årsgebyr på ca kr 2000,- og at inkassobyrået skal ha prosenter av hovedstol.

Det må nevnes at inkassobyrående ikke er særlig positiv til egeninkasso, da de taper et titallsmillioner kroner på dette hvert år salærinntekter.

Om forfatteren

Forfatteren er Daglig Leder i et regnskapskontor og har i tillegg erfaring som markedssjef i et inkassobyrå. Forfatteren driver i dag et web-basert regnskpsbyrå som tilbyr administrasjon av egeninkasso eller kjøp av egeninkassoprogram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark this page
Stumbleupon Twitter Facebook Delicious Newsvine Technorati Yahoo My Web BlinkList Google Bookmarks Digg

 

Loans
lån og boliglån finansierings lån og finans guiden
side kart
Linker
wikipedia lån